Giới thiệu


Công Ty TNHH Truyền Thông Kong Việt Nam

Công Ty TNHH Truyền Thông Kong Việt Nam ( gọi tắt là Kong Media, LTD ) được thành lập và có trụ sở chính tại tỉnh Thanh Hóa, theo Giấy phép kinh doanh số 2802800195 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 09/10/2019

Kong Media hoạt động chính trong lĩnh vực truyền thông quảng cáo và tổ chức sự kiện, với 6 nhóm dịch vụ chủ chốt:

  1. Phòng Marketing Thuê Ngoài
  2. Digital Marketing
  3. Booking Media
  4. Thiết Kế Nhận Diện Thương Hiệu
  5. Tổ Chức Sự Kiện
  6. Sản Xuất Chương Trình Truyền Thông
Giới thiệu 1

Ngành nghề kinh doanh Công Ty Tnhh Truyền Thông Kong Việt Nam

Mã ngành Mô tả Ngành chính
5912 Hoạt động hậu kỳ N
6201 Lập trình máy vi tính N
6202 Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính N
6209 Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính N
6311 Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan N
6312 Cổng thông tin N
6399 Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu. N
7310 Quảng cáo Y
7320 Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận N
7410 Hoạt động thiết kế chuyên dụng N
7420 Hoạt động nhiếp ảnh N
7490 Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu N
8559 Giáo dục khác chưa được phân vào đâu N
8560 Dịch vụ hỗ trợ giáo dục N
8230 Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại N
7911 Đại lý du lịch N
7912 Điều hành tua du lịch N
7990 Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch. N
5510 Dịch vụ lưu trú ngắn ngày N
9639 Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu N
9000 Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí N
9319 Hoạt động thể thao khác N
7730 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác N

Từ khóa: Công Ty Truyền Thông Tại Thanh Hóa, Quảng cáo và Tổ chức sự kiện