Marketing và quảng cáo

Phân biệt Marketing và Quảng cáo

Marketing là quá trình tìm (phát hiện) ra nhu cầu và đáp ứng nhu cầu [...]