Thẻ: Marketing và quảng cáo

  • Phân biệt Marketing và Quảng cáo

    Phân biệt Marketing và Quảng cáo

    Marketing là quá trình tìm (phát hiện) ra nhu cầu và đáp ứng nhu cầu của khách hàng, dựa trên những nền tảng mà chúng ta đang có. Marketing và Advertising (Quảng cáo) Song song với sự phát triển của Digital Marketing, từ Marketing đang bị lạm dụng khá nhiều trong các lớp dạy Quảng […]