Thẻ: Nền tảng livestream

  • Live-Marketing – Giải pháp Marketing trong và sau đại dịch

    Live-Marketing – Giải pháp Marketing trong và sau đại dịch

    Thay vì “thu mình” lại chờ bão tan, đây là cơ hội để các thương hiệu thay đổi chiến lược tiếp cận một cách hiệu quả. Điều này không chỉ giúp vượt qua khó khăn, mà còn là cơ hội tận dụng khoảng thời gian “đặc biệt” tạo nên những chiến dịch ấn tượng. Có […]