Thẻ: Sai lầm mắc phải

  • Google Ads Search: 7 sai lầm nhà quảng cáo hay mắc phải

    Google Ads Search: 7 sai lầm nhà quảng cáo hay mắc phải

    Google Ads Search (Quảng cáo trên mạng tìm kiếm) hay người ta vẫn gọi là quảng cáo từ khóa tiếp cận khách hàng vào thời điểm họ tìm kiếm từ hoặc cụm có chủ đề liên quan đến doanh nghiệp của bạn. Để sử dụng quảng cáo từ khóa hiệu quả, bạn cần phải chú […]