tính minh bạch

Facebook tăng minh bạch cho các trang và các quảng cáo

Facebook cho biết họ vừa thực hiện các bước quan trọng để tăng tính minh [...]