Bước 2: Phân tích cách tìm từ khóa SEO để tìm cụm từ phù hợp hơn

Trong bước này tôi sẽ hướng dẫn bạn sử dụng một số kỹ thuật để nghiên cứu từ khóa cơ bản nhất giúp bạn có thể tìm ra cụm từ khóa phù hợp hơn cho bài viết của mình, bởi cụm từ bạn tìm ra là theo chủ quan cá nhân của bạn, nhưng với chủ đề nội dung đó người dùng thường sử dụng những cụm từ gì để tìm đó là việc bạn cần phải thực hiện tiếp

  1. Sử dụng Google search tìm cụm từ gợi ý
  2. Tham khảo các bài viết ở TOP trong trang kết quả tìm kiếm
  3. Sử dụng các công cụ tìm từ khóa
  4. Phân tích từ khóa để chon ra đươc từ khóa tốt nhất

1: Trước tiên hãy sử dụng với Google Search