Chia sẻ kinh nghiệm tối ưu quảng cáo Google adwords

Chia sẻ kinh nghiệm tối ưu quảng cáo Google adwords 1

Để tối ưu quảng cáo Google Adwords trước tiên bạn cần xác định được những chuyển đổi nào có ích đối với doanh nghiệp của bạn. Nếu bạn quảng cáo mà không xác định được chuyển đổi nào có ích đối với doanh nghiệp của bạn và tối ưu theo mục tiêu đó giống như bạn đi ban đêm mà không cần ánh sáng vậy. Sau đây Sơn sẽ hướng dẫn bạn liên kết tài khoản Google Analytics và nhập mục tiêu bạn tạo từ analytics vào tài khoản quảng cáo Google Adwords để tối ưu quảng cáo của bạn.

Để bắt đầu nhập mục tiêu từ Google Analytics làm chuyển đổi Google Adwords bạn cần liên kết tài khoản Google Analytics với Google Adwords như hướng dẫn bên dưới.

Điều kiên bắt đầu liên kết tài khoản Google Analytics với Google Adwords:

Trang web gắn code Google Analytics
Quyền quản trị tài khoản Google Analytics
Quyền quản trị tài khoản Google Adwords

Liên kết tài khoản Google Analytics với Google Adwords

  • Đăng nhập tài khoản Google Analytics
  • Truy cập quản trị
  • Chọn tài khoản Adwords cần liên kết
  • Chọn tiếp tục
Chia sẻ kinh nghiệm tối ưu quảng cáo Google adwords 2
  • Chọn tất cả dữ liệu
  • Liên kết tài khoản
Chia sẻ kinh nghiệm tối ưu quảng cáo Google adwords 3

Xác nhận liên kết Google Analytics từ tài khoản Adwords

  • Truy cập tài khoản Google Adwords
  • Chọn tài khoản được liên kết
Chia sẻ kinh nghiệm tối ưu quảng cáo Google adwords 4

Nhấn vào chọn chi tiết

Chia sẻ kinh nghiệm tối ưu quảng cáo Google adwords 5

Chọn lượt xem sau đó nhập chỉ số trang web

Chia sẻ kinh nghiệm tối ưu quảng cáo Google adwords 6

lien-ket-tai-khoan-google-analytics-voi-adwords-04

Nhập mục tiêu đã tạo từ Google Analytics làm chuyển đổi Google Adwords

  • Truy cập tài khoản Google Adwords
  • Thanh menu chọn chuyển đổi
Chia sẻ kinh nghiệm tối ưu quảng cáo Google adwords 7

Chọn dấu + thêm chuyển đổi mới vào tài khoản

Chia sẻ kinh nghiệm tối ưu quảng cáo Google adwords 8

Chọn nhập mục tiêu từ hệ thống khác

Chia sẻ kinh nghiệm tối ưu quảng cáo Google adwords 9

Chọn Google Analytics và tiếp tục

Chia sẻ kinh nghiệm tối ưu quảng cáo Google adwords 10

Chọn những mục tiêu bạn cần nhập và nhập

Chia sẻ kinh nghiệm tối ưu quảng cáo Google adwords 11

Bài hướng dẫn nhập mục tiêu từ Google Analytics làm chuyển đổi adwords hy vọng giúp bạn tối ưu tài khoản quảng cáo tốt hơn để tiết kiệm chi phí nâng cao chuyển đổi có ích đối với doanh nghiệp của bạn.

Nguồn: https://www.brandsvietnam.com/congdong/topic/7612-Chia-se-kinh-nghiem-toi-uu-quang-cao-Google-adwords

Trả lời