Nhận Diện Thương Hiệu

Nhận Diện Thương Hiệu 1

Thương hiệu, nhận diện thương hiệu và biểu trưng là gì?

Biểu trưng (Logo) không phải là thương hiệu cũng không phải là nhận diện thương hiệu. Thiết kế logo, thiết kế Nhận Diện Thương Hiệu đều có những vai trò khác nhau, kết hợp với nhau, chúng tạo thành hình ảnh nhận diện cho một doanh nghiệp hoặc một sản phẩm.

Bài viết này sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về sự khác nhau giữa ” Thương Hiệu ” (Brand), ” Nhận Diện Thương Hiệu ” ( Branding identity) và Logo.

Thương hiệu là gì? (Brand)

Có hàng trăm cuốn sách đã viết về chủ đề thương hiệu, tuy nhiên, tóm gọn lại, bạn có thể hiểu rằng thương hiệu như một tổ chức, dịch vụ hoặc sản phẩm, có đặc điểm tính cách được hình thành bởi nhận thức của khách hàng. Bởi vậy, designer không thể tạo ra một thương hiệu, chỉ có khách hàng mới làm được điều này, designer chỉ tạo nền tảng của thương hiệu.

Nhiều người tin rằng thương hiệu chỉ bao gồm một vài yếu tố như màu sắc, phông chữ, logo, câu khẩu hiệu (Slogan) hoặc có thể là âm thanh. Trong thực tế, nó phức tạp hơn nhiều. Có thể nói rằng: Thương hiệu chính là “hình ảnh công ty”.

Ý tưởng cơ bản và khái niệm cốt lõi đằng sau “hình ảnh công ty” mới thực sự quan trọng. Tất cả những gì thuộc về công ty, sản phẩm của công ty phải phản ánh được các giá trị, mục tiêu của toàn doanh nghiệp. Những ý nghĩa đó không phải chỉ nằm ở màu sắc, phông chữ, logo và khẩu hiệu.

Nhận Diện Thương Hiệu 2
Microsoft (Ảnh: pixabay.com)

Chúng ta hãy nhìn vào tập đoàn công nghệ máy tính nổi tiếng của Mỹ: Apple. Apple là một công ty, thể hiện văn hóa doanh nghiệp và đạo đức doanh nghiệp mạnh mẽ, biểu hiện bằng các hoạt động tình nguyện, hỗ trợ cộng đồng. Những giá trị này của Apple thể hiện rõ ràng trong mọi thứ Apple thực hiện, từ các sản phẩm sáng tạo đến các quảng cáo của họ hay thông qua các dịch vụ dành cho khách hàng. Apple là một thương hiệu nhân văn cảm xúc thực sự kết nối với mọi người, khi khách hàng mua và sử dụng dịch vụ/sản phẩm của họ, khách hàng sẽ cảm thấy một phần của thương hiệu trong đó. Và nó gần như trở thành một tôn giáo đối với một số người. Chính sự kết nối cảm xúc này tạo ra thương hiệu của họ – không hoàn toàn phụ thuộc bởi hình dáng và màu sắc logo của họ.

Để hiểu hơn về xây dựng thương hiệu, bạn nên đọc thêm cuốn The Brand Handbook của Wally Olins

Nhận diện thương hiệu là gì? (Identify)

Vai trò quan trọng trong thương hiệu hoặc hình ảnh công ty của một công ty đó là nhận diện thương hiệu.

Trong hầu hết các trường hợp, thiết kế nhận diện căn cứ vào các phương tiện hình ảnh sử dụng trong công ty, thường được tổng hợp trong một bộ hướng dẫn quy chuẩn thiết kế. Những quy chuẩn nhận diện thường được áp dụng làm sao nhận diện áp dụng một cách đa dạng, xuyên suốt và toàn bộ, nhận diện sử dụng các bảng màu, phông chữ, bố cục,… đã được phê duyệt. Những hướng dẫn quy chuẩn đảm bảo việc nhận diện của công ty chặt chẽ để dễ dàng nhận biết hơn.

Nhận Diện Thương Hiệu 3
Mercedes (Ảnh: pixabay.com)

Nhận diện hay “hình ảnh” của một công ty được tạo thành từ nhiều phương tiện hình ảnh như:

  • Biểu trưng (logo).
  • Văn phòng phẩm (Tiêu đề thư, namecard, phong bì và card visit.
  • Tài liệu Marketing: (Tờ rơi, tờ gấp, website,…)
  • Sản phẩm và bao bì. (Sản phẩm bán và bao bì của chúng)
  • Trang phục (đồng phục của nhân viên)
  • Chỉ dẫn ( Biển tên phòng, khu vực,…)
  • Thông điệp và hành động ( Thông điệp được truyền tải qua các phương tiện truyền thông trực tiếp hoặc gián tiếp.)
  • Các truyền thông khác (Âm thanh, mùi, xúc giác, v.v…)
  • Bất cứ hình ảnh nào đại diện cho doanh nghiệp.
  • Tất cả những thứ trên tạo nên bản sắc và hỗ trợ việc xây dựng thương hiệu.

Biểu trưng là gì? (logo)

Để hiểu logo là gì, trước tiên ta phải hiểu nó là cái gì. Hiểu đơn giản, Logo là để nhận diện.

Nhận Diện Thương Hiệu 4
Logo Youtube (Ảnh: Pixabay.com)

Nhận diện Logo của một công ty hoặc 1 sản phẩm thường thông qua một số biểu tượng, chữ ký hoặc ký hiệu nào đó đặc biệt. Logo không trực tiếp bán hàng và cũng không thể mô tả hoàn toàn chính xác một doanh nghiệp. Logo để nhận diện thương hiệu chứ không phải để giải thích về doanh nghiệp. Tóm lại, logo có ý nghĩa quan trọng hơn vẻ bề ngoài của nó.

Để minh họa khái niệm logo, hãy nghĩ đến logo giống như với người. Chúng ta thường được gọi bằng những cái tên như: James, Dorothy, John chứ không phải bằng cách mô tả dạng như: chàng trai luôn mặc áo màu hồng, có mái tóc vàng. Tương tự như vậy, logo không miêu tả những gì mà doanh nghiệp thực hiện mà nó dùng để nhận diện một doanh nghiệp. Logo là hình thức đơn giản nhất để nhận điện một doanh nghiệp.

Trả lời