Thẻ: Agency

  • Agency là gì ? Tất tần tật các công việc của Agency

    Agency là gì ? Tất tần tật các công việc của Agency

    Agency là gì ? Agency là các công ty dịch vụ truyền thông quảng cáo cung cấp dịch vụ tiếp thị quảng cáo cho các công ty khác. Có thể hiểu agency một cách đơn giản là một đơn vị cung cấp dịch vụ tiếp thị, quảng cáo cho những công ty khác một cách […]

  • Phòng Marketing Thuê Ngoài

    Phòng Marketing Thuê Ngoài

    Phòng Marketing Thuê Ngoài tại Kong Có nhiệm vụ quan trọng với mỗi doanh nghiệp nhằm thực hiện có hiệu quả nhất 03 mục tiêu: Lợi nhuận, Vị thế và An toàn. Kong Media luôn đồng hành cùng Doanh nghiệp, thấu hiểu và phát triển cùng sự lớn mạnh của doanh nghiệp. Đặc biệt, lợi […]