Cập nhật mới nhất từ Quảng cáo Google

Cập nhật mới nhất từ Quảng cáo Google 1

Google hiện tại đã cho phép nhà quảng cáo thêm dòng tiêu đề và mô tả bổ sung vào quảng cáo văn bản.
Tổng cộng, quảng cáo văn bản giờ đây có thể có tối đa 3 dòng tiêu đề và 2 dòng mô tả.

Cập nhật mới nhất từ Quảng cáo Google 2

Google cũng đã mở rộng số ký tự trong mô tả thành 90 ký tự. Điều này đồng nghĩa với việc quảng cáo văn bản giờ đây có thể chứa nhiều ký tư như quảng cáo tìm kiếm đáp ứng.

Google cung cấp một đề xuất về các sử dụng Dòng Tiêu Đề Thứ Ba:

“Để bắt đầu, hãy thử thêm Tiêu Đề Thứ Ba và Dòng Mô Tả Thứ Hai cho nội dung quảng cáo hiện tại của bạn. Ví dụ, nếu bạn là nhà bán lẻ, bạn có thể sử dụng hai dòng tiêu đề để thể hiện tên thương hiệu và trang web chính thức của mình, bạn có thể thêm dòng tiêu đề thứ ba để hiện thị chi tiết giao hàng hoặc ưu đãi đặc biệt.”

Bản cập nhật cho quảng cáo văn bản sẽ có sẵn cho nhà quảng cáo vào cuối tháng 08 này.

Trong cùng một thông báo, Google cũng tiết lộ rằng quảng cáo tìm kiếm đáp ứng đang triển khai cho nhiều nhà quảng cáo hơn, bắt đầu từ tháng 09/2018.

Quảng cáo tìm kiếm đáp ứng được giới thiệu lần đầu tiên vào tháng trước, khởi chạy ở dạng beta và có giới hạn cho một số nhà quảng cáo.

Theo thông báo chính thức của Google, quảng cáo tìm kiếm đáp ứng sẽ có sẵn vào tháng tới cho các nhà quảng cáo bằng tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức và tiếng Tây Ban Nha và các ngôn ngữ khác sẽ được cập nhật sớm.

Quảng cáo tìm kiếm đáp ứng sử dụng mọi thứ tự động hóa bằng máy móc để phân phối quảng cáo đến truy vấn của người dùng.

Nhà quảng cáo có thể cung cấp tối đa 15 dòng tiêu đề và 4 dòng mô tả. Google sẽ kiểm tra các kết hợp khác nhau của dòng tiêu đề và mô tả, đồng thời tìm hiểu cách kết hợp tốt nhất cho các truy vấn tìm kiếm khác nhau.

Ngoài lợi ích tiềm năng của việc tăng số lượt click chột, quảng cáo tìm kiếm đáp ứng sẽ cho phép nhà quảng cáo tiếp cận khách hàng mới bằng cách kết hợp nhiều truy vấn hơn.

Nguồn: https://www.brandsvietnam.com/congdong/topic/11753-Cap-nhat-moi-nhat-tu-Quang-cao-Google

Trả lời