Ở phần trước, bạn đã hiểu thế nào là Điểm chất lượng? Các cơ sở tính Điểm chất lượng và tầm quan trọng của yếu tố này. Với phần 2, chúng tôi chia sẻ với bạn 6 cách giúp tăng Điểm chất lượng trong Quảng cáo Google AdWords.

Điểm chất lượng của quảng cáo Google AdWords (Phần 2) 1

Lựa chọn từ khóa

Chia tách Adgroup

Viết mẫu câu quảng cáo

Tối ưu hóa landing page

Điểm chất lượng của quảng cáo Google AdWords (Phần 2) 2

Target đúng đối tượng khách hàng

Thử nghiệm và thay đổi chiến dịch khi cần thiết

Ví dụ: Loại bỏ từ khóa đem lại ROI thấp, thay đổi nội dung câu quảng cáo khi thấy CTR thấp,…

Nguồn: https://www.brandsvietnam.com/1759-Diem-chat-luong-cua-quang-cao-Google-AdWords-Phan-2

Trả lời